Pietari Jääskeläinen eduskuntaan numerolla 371, Keskusta (sit.), Uusimaa
  Pietari Jääskeläinen  

Kirjoituksia ja puheenvuoroja eduskunnassa 2009-2015

  

26.2.2015 | Eduskunnan suullisen kyselytunnin asia SKT 178/2014 vp

Toimeentuloleikkaukset ja köyhyyden kasvu

Arvoisa puhemies! Kansa köyhtyy - miksi hallitus heikentää kansalaisten toimeentuloa ja lisää köyhyyttä? Kansan ostovoima laskee tällä vaalikaudella. Pienituloisille toimeentuloa heikentävä indeksileikkaus sekä leikkaukset hoito- ja muiden peruspalvelujen rahoitukseen ovat katastrofi. Uutisten mukaan vähempiosaisia kurjistava meno jatkuu, jos tietyt puolueet nousevat vaalien jälkeen valtaan.

» Lue lisää

  

18.2.2015 | Välikysymys VK 8/2014 vp

Säästötoimet johtavat koulutustason laskuun

Arvoisa puhemies! Hallitus on tekemässä historiallisen ja häpeällisen suuret säästöt koulutukseen, hallituskaudella 1 700 miljoonaa euroa. Jopa Akavan puheenjohtaja toteaa, että nykyhallitus on pyörtämässä kaikki muut päätöksensä, paitsi koulutusta koskevat jättileikkaukset. Tämä ei ole perussuomalaisten näkemys yksin, vaan Akavan puheenjohtaja on tätä mieltä. Tosiasiassa hallitus on lupaehtoja kiristämällä lakkauttamassa lukioita, tätä kautta lisäämässä kansalaisten eriarvoisuutta.

» Lue lisää

  

4.2.2015 | Välikysymys VK 7/2014 vp

Suomen kokonaisvastuut velkamaiden ja pankkien tukipaketeista

Arvoisa puhemies! EU:ssa rahavalta on voittanut kansanvallan 6-0. Kuusi vuotta on tehty väärää politiikkaa, kansa kärsii ja maksaa. Pankkien, keinottelijoiden ja jopa rahanpesijöiden Kreikka-riskit on sosialisoitu veronmaksajille. Pelkästään Kreikan tukipakettien kokonaisvastuut Suomen veronmaksajille ovat nousseet kuuden vuoden aikana 0 eurosta 7 000 miljoonaan euroon, eli jokaiselta suomalaiselta kuukauden palkka on mennyt rahamiesten pussiin. Samaan aikaan peruspalveluita, eläkkeitä ja lapsilisiä on leikattu, veroja nostettu.

Arvoisa pääministeri: Kun Suomi niin sanotusti lainasi ensimmäiset 1 000 miljoonaa Kreikalle, te totesitte epäilijöiden olevan pölhöpopulisteja. Ovatko oikeassa olleet epäilijät, eli suurin osa kansasta, mielestänne pölhöpopulisteja?

» Lue lisää

  

18.12.2014 |   Talousarvioaloite TAA 1-538/2014 vp

Homekoulujen ja muiden rakennusten korjaus

Arvoisa puhemies! Valtava rakennuskanta on tuhoutumassa pahenevien homeongelmien takia. Kyseessä on miljardien eurojen tuhoutuva kansallisomaisuus. Myös julkisten rakennusten - koulujen, terveyskeskusten ja muiden rakennusten - kunto on rapistumassa niin, että suuri osa valtion ja kuntien rakennuskannasta on suorastaan poissa käytöstä.

» Lue lisää

  

11.12.2014 |   Eduskunnan suullisen kyselytunnin asia SKT 131/2014 vp

Kreikan lainojen anteeksianto

Arvoisa puhemies! Arvoisa valtiovarainministeri, olette esittänyt haastattelussa, että tulee hakea oikea taso, millä kreikkalaiset selviävät lainojen anteeksiannon kautta. Eli olitte tuolloin valmis antamaan Kreikalle velkoja anteeksi, mikä merkitsisi suomalaisten veronmaksajien rahojen lopullista menetystä, ei vain Kreikalle, vaan sitä surutta rahoittaneille pankeillekin.

» Lue lisää

  

5.11.2014 |   Välikysymys VK 6/2014 vp

Hallituksen talouspolitiikasta

Arvoisa puhemies! Julkinen sektori tehostuu ilman irtisanomisia eläköitymisen kautta. Suomalaisia lapsiperheitä ja eläkeläisiä kuritetaan leikkaamalla pieniä, pieniä lapsilisiä ja eläkeindeksejä. Hallitukselle on kansalaisten perusturvaa ja työllisyyttä tärkeämpää tukea etelän maita ja niitä holtittomasti rahoittaneita pankkeja. Suomen erilaiset takaukset ja rahoitusvastuut nousevat pahimmillaan lähes 25 miljardiin euroon eli 5 000 euroon asukasta kohden. Tämän valtavan rahamäärän hallitus on kansalaisilta kysymättä pannut heidän piikkiinsä. Suomi olisi tällöin itse vararikon partaalla. Eikö, arvoisa valtiovarainministeri, tämä ole vastuutonta politiikkaa? Jatkaako hallitus EU:n perussopimuksen vastaista rahoitusta EU:n kriisimaille ja pankeille, eli ajankohtainen kysymys: antaako hallitus lisää hätäapua konkurssikypsälle Kreikalle...

» Lue lisää

  

15.10.2014 |   Hallituksen esitys HE 153/2014 vp

Eläkeläisten köyhtyminen - eläkeindeksin leikkaus

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys on erittäin tärkeä. Miksi täällä ei ole hallituspuolueiden edustajia? (Puhemies: On yksi!) - Kristillisten edustaja on vielä paikalla sentään, toivottavasti vielä äänestää tätä hallituksen esitystä vastaan, sillä tämä esitys panee eläkeläiset polvilleen.

Kuten tuossa edustaja Tuupainen totesi, työikäisten ansiotaso on 15 vuoden aikana noussut 70 prosenttia mutta eläkkeet alle puolet siitä - huomatkaa, eläkkeet alle puolet siitä eli vain 34 prosenttia. Eläkkeiden jälkeenjääneisyys on siis peräti 36 prosenttia. Nyt hallitus lisää löylyä eläkeläisten elämisen tuskaan leikkaamalla eläkeindeksiä lähes kahdella kolmasosalla, 1,1 prosentista 0,4 prosenttiin.

» Lue lisää

  

7.10.2014 |   Pääministerin ilmoitus PI 5/2014 vp

Hallituksen energiapolitiikka on hiilenmustaa

Arvoisa puhemies! Hallituksen energiapolitiikassa on musta, ammottava aukko. Hallituksen energiapolitiikka on hiilenmustaa - eli kivihiiltä avolouhoksilta suoraan Siperiasta. Hallituksen toimin ilmastoa saastuttavan kivihiilen käyttö lisääntyi vielä viime vuonna lähes viidesosan. Yritykset ovat jopa uusineet kivihiilikattiloitaan.

» Lue lisää

  

Pietarin muita puheenvuoroja eduskunnassa

28.1.2015
Toimeentulotuen ja omaishoidon tuen siirto Kelalle

16.12.2014
Poliisin määrärahat

2.12.2014
Peruspalvelujen rahoitusleikkaus
Lähidemokratian turvaaminen

24.9.2014
Asiakirjojen julkisuus

23.9.2014
Eriarvoistuminen ja pienituloisten vaikeutunut toimeentulo

18.9.2014
Yksityisteiden määrärahaleikkaukset

16.9.2014
Kansalaisten lakisääteisten palvelujen turvaaminen

11.9.2014
Ukrainan kriisistä

4.9.2014
Terveyskeskusten ja sairaaloiden lakkauttaminen

28.5.2014
Alkoholin veroton tuonti

27.5.2014
Julkisyhteisöjen verot yli 60 BKT:sta

7.5.2014
EU:n perussopimuksen vastaiset tukipalvelut

7.5.2014
Ansioperusteisen sosiaaliturvan murentaminen

2.4.2014
Laki taksikuljetuksen ammattipätevyydestä

26.3.2014
Ammatillisen koulutuksen säästöt

18.3.2014
Jättikunnat - kylä- ja kaupunginosayhdistykset

12.2.2014
EU-politiikasta

10.12.2013
Lisäbudjetti ylioptimistinen

22.10.2013
Lastenhoidon järjestäminen

19.9.2013
Geenimuunneltujen kasvien vaarat

4.6.2013
Poliisin hallintouudistuksen säästöt

16.5.2013
Suomen ja Kreikan ns. vakuussopimus

15.5.2013
Euroopan rahoitusvakausväline - Suomen vastuut

8.5.2013
Uusiutuvan energian käyttö

17.4.2013
Välikysymys Kyproksen tukipaketeista ja rahanpesusta

8.4.2013
Hallituksen vastuuton tiedottaminen

5.4.2013
Terrorismin rahoittamisen estäminen

20.3.2013
Kohtuuhintaisen asumisen turvaaminen

13.3.2013
Tuomioistuinten yhdistämisen ongelmat

26.2.2013
Kansanedustajapaikkojen tulee vastata kannatusta

13.12.2012
Ei yhteisvastuuta pankkikriisin kustannuksista

13.11.2012
Ryhmäpuheenvuoro EU-rahoituskehysten nostamisesta

13.11.2012
EU:n jäsenmaksualennusta haettava Ruotsin tapaan


Pääset lukemaan yllä listattuja puheenvuoroja eduskunnan sivuilta.

  

8.2.2011 |    Välikysymys VK 5/2010 vp

Verot maksukyvyn mukaan - EI tasaverolle

Arvoisa rouva puhemies! Verot maksukyvyn mukaan, ei tasaverolle. Perussuomalainen veropolitiikka perustuu sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle. Jokaisen työhön kykenevän Suomen kansalaisen tulee maksukykynsä perusteella maksaa veroja, jotta valtio pystyy kaventamaan tulo- ja hyvinvointieroja ja turvaamaan tärkeät peruspalvelut kaikille suomalaisille. Emme kannata nykyisen hallituksen epäoikeudenmukaista linjausta edetä yhä pidemmälle kohti tasaveroa, jossa rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät.

» Lue lisää

  

27.1.2011 |   Eduskunnan suullisen kyselytunnin asia SKT 248/2010 vp

Suomi maksaa rikkaiden EU-maksuja

Arvoisa puhemies! Olemme maksaneet satoja miljoonia euroja jäsenmaksuhelpotuksia rikkaille maille. Olemme varmaan saaneet jotain vastapalveluja. Mitäköhän ne ovat?

Hallituksen ministerit ovat usein viime aikoina käyneet vieraissa eli Brysselissä iso rahasäkki mukanaan. Peräti 8 000 miljoonaa euroa veronmaksajien rahoja on jo lapioitu huonosti talouttaan hoitaneiden maiden takuisiin, ja summa voi vielä kaksinkertaistua. Lisäksi tämän hallituksen aikana EU:n jäsenmaksuja on maksettu 2 100 miljoonaa euroa enemmän kuin on saatu takaisin.

» Lue lisää

  

13.12.2010 |   Talousarvioaloite TAA 1-1147/2010 vp

Kannanotto valtion budjettiin

Arvoisa puhemies! Keskeinen syy hyvinvointivaltion ja kansalaisten peruspalvelujen alasajoon on Lipposen ja Vanhasen hallitusten jo parinkymmenen vuoden ajan harjoittama menokehyspolitiikka. Varoja ei ole ohjattu eikä myöskään lähivuosina ohjata kansalaisten peruspalvelujen ja perusturvan parantamiseen, pikemminkin päinvastoin. Ansiokehitykseen nähden kansalaisten perusturvan - peruspäiväraha, työmarkkinatuki, kansaneläke, sairauspäiväraha, kotihoidontuet, lapsilisät, toimeentulotuet - taso on heikentynyt keskimäärin kolmasosalla tuona aikana.

» Lue lisää

  

18.11.2010 |   Eduskunnan suullisen kyselytunnin asia SKT 197/2010 vp

Suomi lapioi rahaa velkamaille

Arvoisa puhemies! Miksi EU ja Suomi toimivat laittomasti, arvoisa pääministeri? EU:n perussopimuksessa kielletään jäsenvaltioita ja unionia ottamasta vastuuta toisen jäsenmaan veloista ja sitoumuksista. Miksi EU:ssa sopimuksia ei kunnioiteta? Onko EU-politiikka niin likaista peliä, että tarkoituksella myös Suomi toimii sopimusten vastaisesti?

» Lue lisää

  

21.10.2010 |   Eduskunnan suullisen kyselytunnin asia SKT 169/2010 vp

Harmaa talous poistettava

Arvoisa puhemies! Harmaan talouden syöpä on leikattava, pelkkä Burana ei kerta kaikkiaan riitä. Verojen ja maksujen kiertämisellä sekä alepalkoilla harmaan talouden yritykset voittavat urakkakilpailuja jopa valtion ja kuntien hankkeissa. Harmaa talous poistamalla voidaan työllistää kaikki rakennusalan työttömät ja suuri osa muiden alojen työttömistä.

» Lue lisää

  

20.9.2010 |   Talousarvioaloite 122/2010 vp

Riittävä peruspäiväraha

Eduskunnalle: Nykyisellä hallituskaudella peruspäivärahaan ei ole tehty minkäänlaisia tasokorotuksia, vaikka tuen ostovoimasta on kadonnut yli 30 % kymmenen viime vuoden aikana. Hallituksen vuoden 2011 talousarvioesityksessä ei myöskään esitetä tasokorotuksia. Kuitenkin hallituksen vihreä verouudistus aiheuttaisi toteutuessaan vähintään 120-240 euron vuosikorotukset asumismuodosta riippuen. Lisäksi alv:n nostaminen ja monet muut vero- ja käyttömenokustannukset ovat voimakkaassa kasvussa.

» Lue lisää

  

16.9.2010 |   Eduskunnan suullisen kyselytunnin asia SKT 128/2010 vp

Perusturvaa vahvistettava

Arvoisa puhemies! Hyvät oikeudenmukaiset kansanedustajat, niitäkin on! Ansiokehitykseen nähden kansalaisten perusturva: työmarkkinatuki, peruspäiväraha, toimeentulotuki, kansaneläke, sairauspäiväraha, kotihoidon tuki ja lapsilisät, on heikentynyt jopa kolmasosalla. Maan hallitukset ovat tietoisesti kasvattaneet tuloeroja vähentämällä rikkaiden verotusta ja lisäämällä pieni- ja keskituloisten menotaakkaa kohtuuttomasti energia-, kulutus- ja kiinteistöveroja kasvattamalla ja tosiasiassa aiheuttamalla kunnallisverojen kohtuuttoman nousun. Köyhien määrä on kasvanut 1990-luvulta kolminkertaiseksi eli 920 000 henkeen, näistä parisataatuhatta lasta.
Maan hallitus, mikä on heidän kohtalonsa, elämänikäinen huono-osaisuus ja syrjäytyminenkö?

» Lue lisää

  

10.12.2009 |   Eduskunnan suullisen kyselytunnin asia SKT 190/2009 vp

Sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen

Arvoisa puhemies! Perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Tämä perustuslain vaatimus ei toteudu, sen kansa tuntee nahoissaan ja kansanedustajat omissatunnoissaan. Hallituspuolueet ovat keskeisesti vastuussa sairaasta tilanteesta. 1990-luvulta lähtien eriväriset hallituspuolueet ovat leikanneet valtion sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitusta miljardeja euroja vuositasolla.

» Lue lisää

  

Pietari Jääskeläinen, Timo Soini

Hyvinvointivaltion hautajaisissa

Itsenäisyytemme alusta lähtien esiäitimme ja -isämme ovat kamppailleet silloisen utopian, "hyvinvointivaltion", toteutumiseksi. Päämääränä yhteiskunta, missä köyhyys ja vääryys ovat poissa ja tilalla oikeudenmukaisuus, taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen tasa-arvo sekä jokaisella riittävät peruspalvelut ja perusturva. Juhliiko Suomen kansa hyvinvointivaltion ihanteen toteutumista eduskuntamme 100-vuotis- ja itsenäisyytemme 90-vuotisjuhlavuonna 2007?

Kansalaisten perusturvaan ja hoitopalveluihin ei euroakaan lisää vuosina 2008-2011

» Lue lisää

  

17.10.2008 |   Pietari Jääskeläinen

Hoitotakuu päivähoitoon, terveydenhoitoon, vanhustenhoitoon

Seuraavan Vantaan valtuuston tärkein tehtävä on taata riittävät, turvalliset ja kohtuuhintaiset hoitopalvelut kaikille; lapsille, sairaille, vammaisille ja vanhuksille. Vantaa osoittaa näihin palveluihin asukasta kohden suhteellisesti vähiten varoja muihin kaupunkeihin verrattuna. Hoitopalvelut ovat rapautumassa ja palvelutaso esitetyllä rahoituksella tulee mm. vanhusväestön kasvun johdosta vielä dramaattisesti heikkenemään. Jo nyt hoitojonot ovat pitkiä, hammashoitojonoon ei ole edes päässyt, vanhuksista joka kolmas on Suomessa aliravittu jne.

» Lue lisää

  

14.10.2008 |   Pietari Jääskeläinen

Vantaan päättäjät vastuuttomia - velkamäärä hirvittävä

Vantaa on Suomen velkaisin kunta. Velkamäärää on kuitenkin jatkuvasti kasvatettu. Miljardiluokan velka nousee jopa 5000 euroon asukasta kohden. Investointien, kuten Marja-Vantaan ja kehäradan, kustannusarviot ovat olleet pahasti alakanttiin. Näin kaupunki on saatu sitoutumaan hankkeisiin. Hankkeiden ja velanhoidon kustannukset tulevat edelleen nousemaan samalla kun laskusuhdanteen takia maan myyntitulot tulevat arvioidusta laskemaan.

» Lue lisää

  

10.10.2008 |   Pietari Jääskeläinen

Kouluolot saatava turvallisiksi Vantaalla

Tuhannet oppilaat kärsivät mielenterveysongelmista, masennuksesta ja kiusatuksi tulemisesta. Apua ongelmiinsa he saavat - jos saavat - jopa kuukausien kuluttua ongelmien ilmaantumisesta. Liian myöhäinen apu voi johtaa tuhoisiin seurauksiin, pahimmillaan Jokelan ja Kauhajoen tapaisiin traagisiin tapahtumiin. Suomessa ja myös Vantaalla on aivan liian vähän oppilaita auttavia koulukuraattoreita, psykologeja, opinto-ohjaajia ja erityisopettajia. Heitä on palkattava pikaisesti kymmeniä lisää Vantaalla. Ryhmäkoot ovat Vantaalla myös ennätyssuuret. Ryhmäkoko ei saa olla Vantaalla yli 25 oppilasta!

» Lue lisää

  

7.10.2008 |   Pietari Jääskeläinen

Lähipalvelut on aina turvattava!

Vantaan pitää perustaa lisää pieniä terveysasemia uusille asuinalueille palvelemaan ihmisiä lyhyen matkan päässä. Myös kouluverkko tulee säilyttää. Pienissä kouluissa lasten turvallisuus ja viihtyvyys on suurempia kouluja parempi. Myös koulupinnaus ja erilaiset ongelmat ovat vähäisempiä. Koulumatkoihin päivittäin käytetty aika voi olla lähikoulun ansiosta jopa tunnin lyhyempi kuin käynti kaukana olevassa suurkoulussa.

  

6.10.2008 |   Pietari Jääskeläinen

Kohtuuttoman pitkät hoitojonot

Kaupungin kaikkein keskeisin tehtävä on turvata kaikille vantaalaisille riittävät hoitopalvelut. Julkista terveydenhoitoa ei saa rapauttaa niin, että vain kaikkein köyhimmät ovat sen varassa ja muut joutuvat ostamaan terveyspalvelunsa yksityisiltä. Näin on käymässä, kun hoitojonot ovat kohtuuttoman pitkät. 8000 ihmisen hammashoitojonoon ei edes oteta uusia asiakkaita!

» Lue lisää Pietarin vastauksia Helsingin Sanomien vaalikoneesta (Kuntavaalit 2008)

  

3.10.2008 |   Pietari Jääskeläinen

Ei enää leikkauksia perusturvaan

Vaaleissa äänestäjät päättävät hyvinvoinnin tai pahoinvoinnin välillä. Hallitsematon velkaantuminen merkitsee entistäkin rajumpia leikkauksia perusturvaan ja palveluihin; hoito-, vuokra-asunto- ja ruokajonot pitenevät, terveyden- ja vanhustenhoidon taso heikkenee mm. hoitajien vähäisyyden takia, taksat ja palvelumaksut nousevat, hoitopaikkoja ja kouluja suljetaan, luokkakokoa lisätään, kouluruokailua leikataan nälkärajalle, ennalta ehkäisevään toimintaan ei ole rahaa...

» Lue lisää Pietarin vastauksia MTV3:n vaalikoneesta (Kuntavaalit 2008)

  

2.10.2008 |   Pietari Jääskeläinen

Jätti-investoinnit kansan peruspalvelujen edelle?

Vantaalla on useaan otteeseen kansalaisten hoito- ja muita peruspalveluja, sekä perusturvaa leikattu. Jätti-investoinnit on asetettu kansan peruspalvelujen turvaamisen edelle.

Perussuomalaiset eivät hyväksy leikkauksia. Perusturva ja peruspalvelut on turvattava TAKUULLA!

» Lue lisää Pietarin vastauksia YLE:n vaalikoneesta (Kuntavaalit 2008)

Tule tapaamaan Pietaria ja keskustelemaan sinua askarruttavista asioista. Ajan asiaa eteenpäin! Klikkaa tästä ja katso kalenteri >

  

Eduskuntapuheita
ja muita kirjoituksia

Toimeentuloleikkaukset ja köyhyyden kasvu

Säästötoimet johtavat koulutustason laskuun

Suomen kokonaisvastuut velkamaiden ja pankkien tukipaketeista

Homekoulujen ja muiden rakennusten korjaus

Kreikan lainojen anteeksianto

Hallituksen talouspolitiikasta

Eläkeläisten köyhtyminen - eläkeindeksin leikkaus

Hallituksen energiapolitiikka on hiilenmustaa

Verot maksukyvyn mukaan - EI tasaverolle

Suomi maksaa rikkaiden EU-maksuja

Kannanotto valtion budjettiin

Suomi lapioi rahaa velkamaille

Harmaa talous poistettava

Riittävä peruspäiväraha

Perusturvaa vahvistettava

Sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen

Hyvinvointivaltion hautajaisissa

Hoitotakuu päivähoitoon, terveydenhoitoon, vanhustenhoitoon

Vantaan päättäjät vastuuttomia - velkamäärä hirvittävä

Kouluolot saatava turvallisiksi Vantaalla

Mihin valtion tulot katoavat?

Pietarin eduskuntatyö 2009-2015

» Pietari YLE Areenassa

» Puheenvuorot eduskunnassa