Pietari Jääskeläinen  

8.2.2011 |   Välikysymys VK 5/2010 vp

Verot maksukyvyn mukaan - EI tasaverolle

Arvoisa rouva puhemies! Verot maksukyvyn mukaan, ei tasaverolle. Perussuomalainen veropolitiikka perustuu sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle. Jokaisen työhön kykenevän Suomen kansalaisen tulee maksukykynsä perusteella maksaa veroja, jotta valtio pystyy kaventamaan tulo- ja hyvinvointieroja ja turvaamaan tärkeät peruspalvelut kaikille suomalaisille. Emme kannata nykyisen hallituksen epäoikeudenmukaista linjausta edetä yhä pidemmälle kohti tasaveroa, jossa rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät.

Valtion verokertymästä yhä suurempi osa tulee tasaveroista, kuten kulutus-, energia-, sähkö- ja arvonlisäverosta. Arvonlisäveroprosentin nosto rokottaa eniten kaikkein pienituloisimpia kansalaisiamme, joiden rahat menevät kokonaisuudessaan kulutukseen. Arvonlisäveroja ei tule enää nostaa. Ansio- ja pääomatulojen verotusta on lähennettävä. Pääomatulojen verotuksen tulee olla progressiivista, mikä vähentäisi pääoma- ja ansiotulojen verotuksen välistä epäsuhtaa. Laman maksutalkoissa joudutaan korottamaan ylimpien ansiotuloluokkien veroprosenttia nykyisestä. Keski- ja pienituloisten verotusta ei saa kiristää ostovoiman säilymiseksi.

Tuloverotuksen keventäminen on johtanut tuloerojen voimakkaaseen kasvuun ja eriarvoisuuden lisääntymiseen. Lisäksi työnantajille on tehty miljardiluokan tulonsiirrot poistamalla työnantajien kelamaksu, joka maksatetaan veronmaksajilla energiaveron muodossa. Se vähä, mitä pienituloisille on annettu, on otettu korkojen kera takaisin korottamalla erinäisiä maksuja ja veroja. Nämä useiden miljardien eurojen veronkevennykset ovat heikentäneet mahdollisuuksia turvata kansalaisten peruspalvelut.

Valtio on 1990-luvulta lähtien vähentänyt rajusti peruspalvelujen rahoitusta, useiden miljardien eurojen edestä vuodessa. Tulojen alentumisen johdosta kunnat ovat joutuneet tekemään suuria leikkauksia, jotka ovat kohdistuneet erityisesti peruspalvelujen hoitoon ja vanhuspalveluihin. Lisäksi perusturvaetuuksien varassa elävien ihmisten ostovoima on romahtanut peräti noin kolmasosalla ansiokehitykseen nähden 1990-luvulta lähtien.

Valtiovarainministeri Katainen on antanut ymmärtää, että tuloerot olisivat kaventuneet tämän hallituksen aikana. Hän jätti mainitsematta, että tosiasiassa kyseessä oli lähinnä rikkaiden ihmisten väliaikainen tulojen lasku. Tällainen lausunto johtaa kansalaiset harhaan tuloerojen muutosten perusteista.

Suurin yksittäinen syy tuloerojen kasvulle on työttömyys. Meillä on kolmattasataatuhatta työtöntä ja pitkäaikaistyöttömien määrä on ollut kasvussa. Nyt on panostettava työttömyyden olennaiseen vähentämiseen. Tarvitaan pikaisesti selvä ja sitova työllisyysohjelma 100 000 työttömän työllistämiseksi. Työllistettyjen palkat menevät lähes kokonaan kulutukseen, koska työllistetyt ovat erittäin pienituloisia. Kaikki työllistämisen hyödyt huomioiden työttömän työllistäminen ei maksa yhteiskunnalle juuri mitään.

Valtapuolueiden viime vaalikaudella poistama varallisuusvero tulee palauttaa. Varallisuusveron poistamisesta hyötyivät lähinnä Suomen hyvätuloisimmat ja varakkaimmat ihmiset, noin 30 000 henkeä. Varallisuusverotuloja tarvitaan kipeästi kaikkein heikko-osaisimpien ihmisten perusturvallisuuden parantamiseen.

Harmaa talous kuriin. Näin saamme jopa 4-5 miljardia erilaisia tuloja yhteiskunnalle ja kymmenettuhannet suomalaiset työttömät saisivat töitä rehellisten suomalaisten yritysten toimesta.

Tämän hallituksen kantava sanoma on ollut se, että kaveria ei jätetä. Tämä hallitus on totisesti pitänyt huolta kavereistaan. Hallitus on tehnyt linjansa selväksi. Se on hyväosaisten linja. Se on kova ja kylmä linja tavalliselle kansalaiselle. Tulevan hallituksen tärkein tehtävä on tuloerojen kaventaminen kansan yhtenäisyyden nimissä, jotta muualla maailmassa tapahtuvat jopa väkivaltaisuudet eivät leviä Suomen kaduille.

Pietari Jääskeläinen

Tule tapaamaan Pietaria ja keskustelemaan sinua askarruttavista asioista. Ajan asiaa eteenpäin! Klikkaa tästä ja katso kalenteri >

  

Eduskuntapuheita
ja muita kirjoituksia

Toimeentuloleikkaukset ja köyhyyden kasvu

Säästötoimet johtavat koulutustason laskuun

Suomen kokonaisvastuut velkamaiden ja pankkien tukipaketeista

Homekoulujen ja muiden rakennusten korjaus

Kreikan lainojen anteeksianto

Hallituksen talouspolitiikasta

Eläkeläisten köyhtyminen - eläkeindeksin leikkaus

Hallituksen energiapolitiikka on hiilenmustaa

Verot maksukyvyn mukaan - EI tasaverolle

Suomi maksaa rikkaiden EU-maksuja

Kannanotto valtion budjettiin

Suomi lapioi rahaa velkamaille

Harmaa talous poistettava

Riittävä peruspäiväraha

Perusturvaa vahvistettava

Sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen

Hyvinvointivaltion hautajaisissa

Hoitotakuu päivähoitoon, terveydenhoitoon, vanhustenhoitoon

Vantaan päättäjät vastuuttomia - velkamäärä hirvittävä

Kouluolot saatava turvallisiksi Vantaalla

Mihin valtion tulot katoavat?

Pietarin eduskuntatyö 2009-2015

» Pietari YLE Areenassa

» Puheenvuorot eduskunnassa